Anti – Snurk apparaat

Het snurken:
40% van de bevolking snurkt. Voor mannen boven de zestig jaar ligt dat percentage zelfs op 60%. Het snurken ontstaat meestal doordat de zachte weefsels van de mond- en keelholte vibreren door de ingeademde lucht. Gedurende de slaap ontspannen de musculaire weefsels van het halsgebied zich. Daardoor ontstaat er een vernauwing in de mond- en keelholte. De ingeademde lucht wordt daardoor met een grote snelheid aangezogen. De zachte weefsels, zoals het strottenklepje en de huig, vibreren hierdoor lawaaierig mee.

De ademstilstand gedurende de slaap:
De slaapapnoe dient bij een bepaalde gradatie als een ernstige kwaal beschouwd te worden, die niet alleen tot vermoeidheid overdag kan leiden, maar ook tot ernstige vaataandoeningen.
Deze ademstilstand duurt minstens 10 seconden, tot de patiënt exposief en lawaaierig weer gaat ademen. Bij de obstructieve slaapapnoe ( OSA) worden de luchtwegen versperd en komt het tot een ademstilstand, bij obstructieve hypopnoe is er een verminderde ademhaling. De ernst van deze ziekte wordt bepaald volgens de apnoe- index. Een waarde tot 5 geldt als normale, 6 – 20 als middelzware en daarboven als zware slaapapnoe. Deze index kan enkel in een slaapcentrum worden vastgesteld.

Hoe helpt de SILENSOR:
De SILENSOR bestaat uit 2 transparante platen, een voor de boven-en een voor de onderkaak. De onderkaak wordt door 2 verbindingsdelen , die zijdelings de platen verbinden, naar voren gebracht. Hierdoor zorgt de SILENSOR voor een verwijding van de keelholte. De snelheid van de ingeademde lucht neemt af en daarmee het lawaaierig vibreren van de weke delen. De SILENSOR laat de bewegingen van de onderkaak toe, het dalen en achterover zakken echter niet. Deze functie maakt van de SILENSOR een comfortabel en tegelijk doeltreffend anti snurkapparaat.
Klinische testen hebben uitgewezen, dat het naar voren plaatsen van de onderkaak het snurken bij meer dan 90 % van de patiënten vermindert en de Apnoe- index om en bij de 50 % zakken.

.