Kwaliteitsregister

Freek Brinks tandtechniek staat vermeld in het kwaliteitsregister.
Het Kwaliteitsregister Tandtechniek is een online registratiesysteem dat tot doel heeft de kennis en kunde van geregistreerde Nederlandse tandtechnici inzichtelijk te maken voor zowel de tandarts als de patiënt. Alleen tandtechnici die een erkend diploma tandtechniek behaald hebben kunnen zich registreren. Het Kwaliteitsregister Tandtechniek zorgt ook voor de nodige bij- en nascholingsactiviteiten voor de tandtechnici.
logo_kkt_klein_briefpapier